kněžství

  • Pán Ježíš si vybírá a volá mladé muže, aby ho následovali ve službě věřícím v církevním společenství.

Podmínky:

  • římskokatolické vyznání,
  • úplné středoškolské vzdělání,
  • svobodný.

Ten, kdo cítí povolání ke kněžské službě, osloví faráře, který ho doporučí biskupovi. Formace a studium probíhá na CMTF UP v Olomouci. Svěcení uděluje biskup.