klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera a byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními kaplemi, zaklenutá v lodi barokními klenbami. Klenba v lodi je zdobena střízlivým štukovým dekorem i nástropními malbami a spadá zřejmě do poloviny 17. století, do doby počátku oprav kostela. Nový pseudorenesanční oltář pochází z roku 1904. Předchozí zničil velký požár v roce 1894. Na restaurování vnitřního zařízení se tehdy podílel J. Úprka. V kostele jsou dochovány náhrobky biskupa Jana Filipce a jeho příbuzných, majitelů Kunovic. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 až 1876 kaple sv. Rozálie, jejíž zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která se nacházela původně při řece Moravě u tzv. Hradišťské brány. Rozsáhlé opravy kostela se uskutečnily po povodni v roce 1997.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 24.3. do 3.4.2023)

Den Čas Druh intence
pátek
24.3.
15:00 Adorace
17:30 Akce
18:00 Mše svatá

na úmysl celebranta (vigilie Zvěstování Páně, patrocinium kostela)

19:00 Akce
sobota
25.3.
18:00 Mše svatá

za požehnání pro modlitby matek (Zvěstování Páně, patrocinium kostela)

19:00 Akce
neděle
26.3.
07:00 Mše svatá

za duše v očistci

17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za zemřelého Bohumila Omelku a za živou a zemřelou rodinu

19:00 Akce
pondělí
27.3.
07:30 Mše svatá

za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek, za pracovníky Charity UH

úterý
28.3.
18:00 Mše svatá

za zemřelou rodinu Šprtelovou

středa
29.3.
07:30 Mše svatá

za zemřelého Jaroslava Smetku a za zemřelé rodiče z obou stran a za Boží milosti pro živou rodinu

čtvrtek
30.3.
18:00 Mše svatá

za zemřelého Miroslava Dudu a za zemřelé rodiče z obou stran

pátek
31.3.
15:00 Adorace
17:30 Akce
18:00 Mše svatá

na úmysl dárce

sobota
1.4.
18:00 Mše svatá

za živou a zemřelou rodinu Královou a Ondráčkovou, a prosba o zdraví a milosti, také za poděkování za prokázaná dobrodiní

neděle
2.4.
07:00 Mše svatá ( volná intence )
17:30 Akce
18:00 Mše svatá

za zemřelé rodiče, bratra a za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

pondělí
3.4.
07:30 Mše svatá

za zdraví a Boží milosti pro rodinu Kobolkovu

Místo uskutečnění

49.0705517N, 17.4602442E

Sdílejte info