farní kostel sv. Františka Xaverského

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Farní kostel sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí byl postaven Janem Jeronýmem Canevalem v letech 1670–1685 podle projektu Dominika Orsiho. Jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště a dvěma věžemi v průčelí je vsazena do komplexu klášterních budov. Pravoúhle ukončené presbyterium opatřil v roce 1760 malovanou oltářní architekturou Tadeáš Supper, pocházející z Moravské Třebové.
Do konce 20. let 18. století byla postupně dostavěna všechna zbývající křídla klášterního souboru, jihovýchodní levé křídlo s pozdější redutou jako poslední. Po zrušení jezuitského řádu byl kostel v roce 1778 převzat do správy farního úřadu a prohlášen za farní. Ve své funkci tak trvale nahradil chátrající a později zbořený farní kostel sv. Jiří, který se nacházel na Masarykově náměstí přibližně na protilehlé straně od současného farního kostela sv. Františka Xaverského.
Dnešní monumentální výzdoba klenby a pavlačí kostela s medailonky evangelistů a apoštolů, sochami andělů nad segmenty empor s erby města a olomouckého arcibiskupa byla provedena až v roce 1895 Antonínem Poppem podle návrhu profesora Schulze. Třímanuálové varhany byly v témže roce rekonstruovány firmou Klos a Rieger.
V interiéru se nacházejí barokní obrazy Jana Jiřího Heintche a Ignáce Raaba. Rozsáhlá oprava kostela proběhla v roce 1998, kdy bylo nutné odstranit škody způsobené povodněmi v roce 1997. Při těchto povodních byla stavba staticky narušena, takže bylo nutné provést náročné statické úpravy. Při této příležitosti byla mimo jiné provedena nová podlaha, která se po povodních v přední části propadala.
Další stavební úpravy proběhly v roce 2006 a 2007, kdy byla dokončena oprava střechy. V září 2007 v rámci Evropských dnů kulturního dědictví a dnů otevřených dveří památek města byly veřejnosti otevřeny k prohlídce půdní prostory. Zde se mohli dárci příspěvků na opravu kostela přesvědčit, jak byly jejich dary využity.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 1.3. do 11.3.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
1.3.
07:00 Akce
07:30 Mše svatá

na poděkování P. Bohu s prosbou o další pomoc

sobota
2.3.
07:30 Mše svatá

za + tatínka Josefa Obdržálka, živou a + rodinu

neděle
3.3.
08:30 Mše svatá

za farníky a dobrodince farnosti

10:00 Mše svatá

za + Antonína Marečka a dar zdraví pro celou rodinu

pondělí
4.3.
18:00 Mše svatá

Na poděkování za přijatá dobrodiní

úterý
5.3.
07:30 Mše svatá

Za + Miroslava Kadlece, + rodiče, dvě sestry a živou rodinu

středa
6.3.
18:00 Mše svatá

Za + rodiče a živou rodinu

čtvrtek
7.3.
07:30 Mše svatá

Poděkování za přijatá dobrodiní a živou a + rodinu Vaškovu a Křenovu

pátek
8.3.
07:30 Mše svatá

Za + Janu Němcovou

sobota
9.3.
07:30 Mše svatá

Za živou a + rodinu Jankujovu a Valeriánovu a duše v očistci

neděle
10.3.
08:30 Mše svatá

Za + a živou rodinu Konečnou a Svobodovu

10:00 Mše svatá

Za farníky a dobrodince farnosti

Místo uskutečnění

49.0677775N, 17.4597183E

Sdílejte info