farní kostel sv. Františka Xaverského

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Farní kostel sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí byl postaven Janem Jeronýmem Canevalem v letech 1670–1685 podle projektu Dominika Orsiho. Jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště a dvěma věžemi v průčelí je vsazena do komplexu klášterních budov. Pravoúhle ukončené presbyterium opatřil v roce 1760 malovanou oltářní architekturou Tadeáš Supper, pocházející z Moravské Třebové.
Do konce 20. let 18. století byla postupně dostavěna všechna zbývající křídla klášterního souboru, jihovýchodní levé křídlo s pozdější redutou jako poslední. Po zrušení jezuitského řádu byl kostel v roce 1778 převzat do správy farního úřadu a prohlášen za farní. Ve své funkci tak trvale nahradil chátrající a později zbořený farní kostel sv. Jiří, který se nacházel na Masarykově náměstí přibližně na protilehlé straně od současného farního kostela sv. Františka Xaverského.
Dnešní monumentální výzdoba klenby a pavlačí kostela s medailonky evangelistů a apoštolů, sochami andělů nad segmenty empor s erby města a olomouckého arcibiskupa byla provedena až v roce 1895 Antonínem Poppem podle návrhu profesora Schulze. Třímanuálové varhany byly v témže roce rekonstruovány firmou Klos a Rieger.
V interiéru se nacházejí barokní obrazy Jana Jiřího Heintche a Ignáce Raaba. Rozsáhlá oprava kostela proběhla v roce 1998, kdy bylo nutné odstranit škody způsobené povodněmi v roce 1997. Při těchto povodních byla stavba staticky narušena, takže bylo nutné provést náročné statické úpravy. Při této příležitosti byla mimo jiné provedena nová podlaha, která se po povodních v přední části propadala.
Další stavební úpravy proběhly v roce 2006 a 2007, kdy byla dokončena oprava střechy. V září 2007 v rámci Evropských dnů kulturního dědictví a dnů otevřených dveří památek města byly veřejnosti otevřeny k prohlídce půdní prostory. Zde se mohli dárci příspěvků na opravu kostela přesvědčit, jak byly jejich dary využity.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 14.6. do 24.6.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
14.6.
06:30 Adorace se svátostným požehnáním
07:30 Mše svatá
sobota
15.6.
07:30 Mše svatá

Za + bratra Františka, rodiče z obou stran a živou rodinu

neděle
16.6.
08:30 Mše svatá

Za farníky a dobrodince farnosti

10:00 Mše svatá

Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Místo uskutečnění

49.0677775N, 17.4597183E

Sdílejte info