Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 14.6. do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
pátek
14.6.
06:30 farní
07:30 farní
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Marii Kaňovou, + rodiče a * rodinu
sobota
15.6.
07:30 farní: Za + bratra Františka, rodiče z obou stran a živou rodinu
08:30 klášterní: mše ke cti sv. Františka z Assisi (za účasti terciářů)
18:00 klášterní: za + Jana Adama a duše v očistci
neděle
16.6.
07:00 klášterní: na úmysl celebranta
08:30 farní: Za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
10:30 Jarošov: Za + manžela, rodiče a živou rodinu
15:00 Mařatice
18:00 klášterní: za + Štěpánku Lunerovou a za + rod. Lunerovou, Rosikovou a Navrátilovou a prosba o požehnání pro * členy těchto rodín
pondělí
17.6.
07:30 klášterní: za + Mariu a Antona Škulavíka a za + syny Miroslava a Zdenka a za duše v očistci
úterý
18.6.
18:00 klášterní: za + otce Josefa Kurylu při příležitosti 30. výročí úmrtí
středa
19.6.
07:30 klášterní: za + syna, + rodiče z obou stran, za * rodinu a poděkování za přijatá Boží dobrodiní
čtvrtek
20.6.
18:00 klášterní: na úmysl dárce
pátek
21.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za duše v očistci
sobota
22.6.
18:00 klášterní: za + Marii Pavelovou a Boží pomoc pro * rodinu
neděle
23.6.
07:00 klášterní: Poděkování Pánu Bohu a s prosbou za maminku a sestru a za + rodinu a za duše v očistci
18:00 klášterní: za + rodiče a za * a + rodinu Růžičkovu, Štěrbovu a Mendlovu
pondělí
24.6.
07:30 klášterní
úterý
25.6.
18:00 klášterní
středa
26.6.
07:30 klášterní
čtvrtek
27.6.
18:00 klášterní: za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
pátek
28.6.
15:00 klášterní
18:00 klášterní: za + Františku Batuškovou a * a + rodinu
19:00 klášterní: uložení ostatků Jana Filipce, zakladatela kláštera a kostela
sobota
29.6.
18:00 klášterní: na úmysly Modliteb matek
neděle
30.6.
07:00 klášterní
18:00 klášterní