Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.3. do 10.4.2023

Den Čas Místo a text
pátek
24.3.
07:00 farní: Křížová cesta
07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl celebranta (vigilie Zvěstování Páně, patrocinium kostela)
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
sobota
25.3.
07:30 farní: za + Miroslava Kadlece, + rodiče, sestry a živou rodinu
18:00 klášterní: za požehnání pro modlitby matek (Zvěstování Páně, patrocinium kostela)
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
neděle
26.3.
07:00 klášterní: za duše v očistci
08:30 farní: za + Zdeňka Kanizu, + rodiče Dvouleté a syna Josefa, + Marii Jestřabíkovou a živé rodiny
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodiče Malinovy, Petříkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
14:30 Mařatice: Křížová cesta
15:00 Mařatice: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelého Bohumila Omelku a za živou a zemřelou rodinu
19:00 klášterní: Triduum - Modlitby matek
pondělí
27.3.
07:30 klášterní: za živé a zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek, za pracovníky Charity UH
úterý
28.3.
18:00 klášterní: za zemřelou rodinu Šprtelovou
středa
29.3.
07:30 klášterní: za zemřelého Jaroslava Smetku a za zemřelé rodiče z obou stran a za Boží milosti pro živou rodinu
čtvrtek
30.3.
18:00 klášterní: za zemřelého Miroslava Dudu a za zemřelé rodiče z obou stran
pátek
31.3.
15:00 klášterní: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: na úmysl dárce
sobota
1.4.
18:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královou a Ondráčkovou, a prosba o zdraví a milosti, také za poděkování za prokázaná dobrodiní
neděle
2.4.
07:00 klášterní: ( volná intence )
17:30 klášterní: Křížová cesta
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče, bratra a za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
pondělí
3.4.
07:30 klášterní: za zdraví a Boží milosti pro rodinu Kobolkovu
úterý
4.4.
18:00 klášterní: za zemřelé rodiče Krauseovy a za Boží milosti pro živou rodinu
středa
5.4.
07:30 klášterní: ( volná intence )
čtvrtek
6.4.
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (ZELENÝ ČTVRTEK)
pátek
7.4.
17:00 klášterní: Obřady VELKÝ PÁTEK
sobota
8.4.
20:00 klášterní: za živou a zemřelou rodinu Královou a Mačugovou, prosba o zdraví a poděkování za prokázaná dobrodiní (slavnostní vigilie Veliké noci)
neděle
9.4.
07:00 klášterní: Poděkování Pánu Bohu a prosba na úmysl dárce a za duše v očistci
18:00 klášterní: za živé a zemřelé dobrodince kostela a kláštera
pondělí
10.4.
07:30 klášterní: - volna -