Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 4.12. do 10.12.2023

Den Čas Místo a text
pondělí
4.12.
17:30 farní
18:00 farní: za + Ludmilu a Jana Koníčkovy, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a duše v očistci
úterý
5.12.
06:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za dar zdraví, Boží požehnání a pomoc Ducha Svatého
středa
6.12.
07:30 klášterní: za + manžela, + rodinu a prosba o požehnání pro * rod. Hanákovu
18:00 farní: za uzdravení vztahu v rodině
čtvrtek
7.12.
06:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za nová duchovní povolání (kněžská, řeholní) a za mladé a snoubence (1. čtvrtek)
pátek
8.12.
06:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou na úmysl dárce
15:00 klášterní
17:30 Jarošov: za + bratra Ladislava, jeho syna Milana, sestru Marii a manžela, živou rodinu a duše v očistci
18:00 klášterní: za + manžela, + rodinu Belantovu, Dýnkovu a Úředníčkovu
sobota
9.12.
07:30 farní: na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou na úmysl dárce
08:30 klášterní: ke cti sv. Františka z Assisi (za účasti terciářů)
18:00 klášterní: za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Jakuba
neděle
10.12.
07:00 klášterní: za + manžela (15. výročí úmrtí), za + rodinu a za duše v očistci a prosba o Boží milosti a požehnání pro * rodinu
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + Františka Pospíšila, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu
10:30 Jarošov: na poděkování za 60 let společného života a prosba o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce