Prohlášení českých a moravských biskupů ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás … Číst dál

15. března 2020 – 3. neděle postní

16. března 2020 – 3. pondělí postníMilí farníci,všechny vás srdečně zdravím a jsem svámi vmodlitbě. Chci vás povzbudit vtéto nelehké době. Jak je dobré, že máme společenství církve, společenství farnosti a každou neděli vyznáváme, že věříme ve společenství svatých. Včera vneděli jsem obětoval mši svatou za vás, za farníky a dobrodince. I když kostel byl … Číst dál

Nemocniční kaplan

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski (služební mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz). Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Zpovídání

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti: farní kostel sv. Františka Xaverského všední dny: půl hodiny přede mši svatou středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45 první pátek v měsíci od 6:35 do 9:00 klášterní kostel Zvěstování Panny Marie všední dny: půl hodiny přede mši svatou každý pátek od 15:00 do 17:45

Výuka náboženství

V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku by měli začít vychovávat děti k víře. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování … Číst dál

Založení města a farnost u sv. Jiří

Po založení města Přemyslem Otakarem II. sloužila duchovním potřebám měšťanů v Uherském Hradišti starší kaple sv. Jiří, spravovaná z farnosti ve Starém Městě. Cařihradský patriarcha František, spolu s několika italskými biskupy, potvrdil v roce 1410, že filiální kostel sv. Jiří nadále podléhá kostelu sv. Michaela archanděla ve Starém Městě, současně však slíbil odpustky všem, kdo tuto městskou kapli budou … Číst dál