Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 24. 9. do 1. 10. 2023 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: na úmysl rodiny Hanákovy
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za živou a + rodinu Vaňovu, Tihelkovu a duše v očistci
10:30 Jarošov: za + rodiče Suchánkovy, syna, vnuka Vojtěcha a živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
PO
25. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 07:30 klášterní: na úmysl rodiny Kobolkovy
18:00 farní: za + Ant. Keňovou a duše v očistci
ÚT
26. 9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 07:30 farní: za + rodiče a sestry
18:00 klášterní: za + rodiče Antonína a Ludmilu Veselé a za + rodiče z obou stran a prosba o požehnání pro * rodinu
ST
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 07:30 klášterní: za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
18:00 farní: za + Ant. Keňovou a duše v očistci
ČT
28. 9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE 08:30 farní: za dar zdraví pro blízkou osobu
09:00 Jarošov: za + P. Františka Bršlicu
18:00 klášterní: za + manželku a za * rodinu a prosba o požehnání pro snoubence

29. 9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl dárce
SO
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + Františku Matušovou a za * rodinu
NE
1. 10.
26. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za * a + dobrodince kostela a kláštera
08:30 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: za + rodiče Gajdošovy a živou a + rodinu
10:30 Jarošov: za živou a + rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + rodiče z obou stran a za + Františka Machalu
 • v týdnu slavíme:
  • středa – sv. Vincence z Pauly, kněze
  • čtvrtek – slavnost sv. Václava, mučedníka
  • svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  • sobota – sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • Až do čtvrtka pokračuje novéna ke cti Božího služebníka A. C. Stojana. Budeme se novénu modlit vždy po každé mši svaté.
 • Dnes se koná měsíční sbírka na opravu varhan ve farním kostele. Pán Bůh zaplať.
 • Setkání manželů „Jedno srdce“ je v úterý v 18 hodin u františkánů. Setkání je pro manžele, kteří touží po intenzivnějším manželském životě. Je třeba přihlásit se e-mailem.
 • Slavnost sv. Václava budeme slavit ve farním kostele ve čtvrtek v 8:30 hodin (jako v neděli).
 • Oslava 100. výročí úmrtí arc. A. C. Stojana probíhá na Velehradě od pátku do neděle. V pátek v 9:30 hodin je pouť kněží z Moravy, v sobotu děkanátní pouť a v neděli večerní varhanní koncert.
 • Příští neděli bude pěší pouť na Velehrad. Odchod od farního kostela ve 12:30 hodin.
 • Ohlášky před svatbou: V sobotu 7. října budou oddáni v Uherském Hradišti Jan Ilík a Denisa Chvilíčková, oba farnost Kunovice.
 • Ve středu 4. října začne v klášterním kostele modlitební štafeta RŮŽENEC NOCÍ I DNEM, která bude završena následující den večerní mší svatou a adorací za povolání. Budeme velmi rádi, pokud se do této modlitby aktivně zapojíte. Veškeré informace jsou na farním webu, kde také probíhá registrace.
 • Adorační den ve farním kostele bude letos v pondělí 9. října. Zapisujte se na papír za lavicemi jednotlivá farní společenství, rodiny nebo individuálně na hodinové adorace.