Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
od 21. 7. do 28. 7. 2024 - 30. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21. 7.
16. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: na úmysl celebranta
08:30 farní: ( volná intence )
10:00 farní: za farníky a dobrodince farnosti
10:30 Jarošov: za + rodinu Osohovu a Kocábovu, duše v očistci a prosba k Panně Marii o ochranu pro živou rodinu
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: za + Marii Červenkovou
PO
22. 7.
svátek sv. Marie Magdalény 07:30 klášterní: za + Antonii Keňovou a dva + manžele
18:00 farní: Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požeznání a dary Ducha svatého
ÚT
23. 7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 07:30 farní: Za + Ludmilu Chaloupkovou, + Jarmilu Vařákovou a duše v očistci
18:00 klášterní: za + Juliuse Chmela, pana Janečka a pana Chaloupku
ST
24. 7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 07:30 klášterní: poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
18:00 farní: Na úmysl dárce
ČT
25. 7.
svátek sv. Jakuba, apoštola 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: za duše v očistci

26. 7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 07:30 farní: ( volná intence )
15:00 klášterní: Adorace se svátostným požehnáním   Příležitost ke svátosti smíření
18:00 klášterní: za + rodiče, + rodinu a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
SO
27. 7.
památka sv. Gorazda a druhů 07:30 farní: ( volná intence )
18:00 klášterní: (s nedělní platností) za * a + klienty Domácího hospice Antonínek a za pracovníky Charity UH
NE
28. 7.
17. neděle v mezidobí 07:00 klášterní: za + Vladimíra Pavelu a Boží požehnání pro * rodinu
08:30 farní: Za farníky a dobrodince farnosti
10:00 farní: Za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
10:30 Jarošov: Za + manžela, rodiče a prarodiče z obou stran, živou rodinu a duše v očistci
15:00 Mařatice: ( volná intence )
18:00 klášterní: na úmysl rodiny Fojtovy

V týdnu slavíme:

Pondělí - sv. Marie Magdalény
Úterý - sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa - sv. Šarbela Machlúfa
Čtvrtek - sv. Jakuba, apoštola
Pátek - sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Sobota - sv. Gorazda a druhů

Poděkování P. Josefovi Říhovi za léta obětavé služby ve farnosti

Koncert orchestru Collegium 1704 příští neděli v 17.00 v kostele sv. Františka Xaverského

Porciunkulové putování Prakšickou vrchovinou v sobotu 27.7. 2024 viz. Porciunkule v UH

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY