svátost smíření (zpověď)

  • zde se po vyznání odpouští hříchy Kristovou mocí.

Podmínky:

  • zpytování svědomí,
  • lítost,
  • předsevzetí již nehřešit,
  • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy. U všedních – lehkých hříchů není zpověď nutná, ale církev ji doporučuje. Pravidelná měsíční zpověď všedních hříchů vychovává svědomí, pomáhá bojovat proti zlým náklonnostem, uzdravuje duši a rozvíjí Boží život v nás.
  • pokání – ve svátosti smíření dostává kajícník pokání, aby napravil a odčinil viny (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutek milosrdenství)

Povinnost přijmout svátost smíření má každý pokřtěný 1x za rok o Velikonocích. Církev však doporučuje 1x za měsíc.