Společenství

Společenství

 •  
  Sekulární františkánský řád – terciáři

  místní bratrské společenství – vede Vlasta Terezie Vrátná SFŘ – každou druhou sobotu v měsíci v 8:30 hodin u františkánů

 •  
  Setkání manželů „Jedno srdce“

  vede br. Felix Mária Žiška OFM – poslední úterý v měsíci v 18 hodin u františkánů

 •  
  Setkání seniorů

  vede br. Felix Mária Žiška OFM – 2x měsíčně ve středu po ranní mši sv. u františkánů

 •  
  Modlitby matek – starší

  vede Marie Borošová – vždy ve středu v 19 hodin u františkánů

 •  
  Modlitby matek – mladší

  vede Michaela Kaplanová – vždy ve středu v 18 hodin na faře

 •  
  Chrámový sbor

  vede Lucie Adamcová – pátek v 18:45 hodin na faře

 •  
  Společenství nad Písmem sv.

  vede br. Juniper Oravec OFM – ve čtvrtek v 19 hodin u františkánů

 •  
  Večerní škola „Nejen o náboženství“

  vede br. Felix Mária Žiška OFM – každý druhý týden ve středu v 19 hodin u františkánů

 •  
  Farní středisko dobrovolníků Rochus

  vede Radmila Mrázová

 •  
  Eucharistická modlitba

  společenství adorátorů