Zápis do MŠ s křesťanskou výchovou 9.5. – 12. 5. 2022

Dětem i rodičům nabízíme bezpečné rodinné prostředí, vytváříme společenství, snažíme se o prožitkové učení. Dětem připravujeme zajímavý program v duchu křesťanských hodnot, spolupracujeme s duchovními. Vedeme děti k lásce, úctě, učení, hledání a objevování, rozvíjíme celou osobnost dítěte. Nabízíme nadstandardní aktivity – angličtinu, plavání, výtvarný kroužek, Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče, Sporťáček pod vedením odborných … Číst dál

Zápis z děkanátní rady kněží děkanátu Uherské Hradiště ze dne 16. 3. 2022

Místo konání: Kunovice Setkání bylo zahájeno společným setkáním v místním kostele, kde se uskutečnila bohoslužba slova pod vedením P. Felixe M. Žišky OFM. Jednání probíhalo ve farním domě v Kunovicích. V úvodu místoděkan O. Miroslav Suchomel pogratuloval všem přítomným Josefům a po modlitbě DMC jsme přistoupili k samotnému jednání. O. děkan P. Josef Říha s námi podrobně prošel všechny body … Číst dál