Volba nové Ekonomické rady farnost (ERF) a Pastorační rady farnosti (PRF) na další 4leté období 2021 – 2025

Podle stanov Arcibiskupství olomouckého stojí v čele ERF a PRF farář. Farář má právo jmenovat jak členy do ERF, tak i zástupce různých farních společenství do PRF. Další zástupci vzejdou z voleb farníků, kteří obdrží nejvíce hlasů. EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI: PŘEDSEDA – P. Josef Říha, farář jmenovaný – ing. Jaroslav Tarcala + další 3 zvolení zástupci PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI: … Číst dál